Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

Ro og orden

Det skal være ro i leilighetene fra kl. 22:00 til 06:00.

  • Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl. 21:00.

  • Lydanlegg (stereo, tv, surround med videre) må benyttes med varsomhet, da basstoner forplanter seg i betongen.

  • Lek innendørs i fellesarealer er ikke tillatt.

  • Banking, boring etc. er ikke tillatt på søndag og offentlig høytidsdag. Slik aktivitet er kun tillatt på hverdag 08:00-21:00 og lørdag 10:00-17:00.