Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 15 mai 2011

Skade - prosedyre

Dersom det oppstår en skade i din leilighet, sørg først for å begrense skaden så langt det er mulig. Ved vannskade på dagtid må driftspersonalet eller rørlegger varsles umiddelbart. Utenfor normal arbeidstid på hverdager (0700-1500) må rørlegger varsles direkte. Borettslaget har avtale med Ringside Rørleggerbedrift om vakttjeneste – disse kan kontaktes på tlf 416 41 441 når som helst på døgnet – jfr. oppslag på infotavler i alle oppganger. Du står fritt til å tilkalle annen rørlegger om du ønsker.

Kontakt driftspersonalet ved første anledning, så vil de tilkalle takstmann forvurdering av skadeomfang/-årsak, og sørge for at reparasjoner blir satt i verk. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes.