Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 15 mai 2011

Vaskeri

Det er vaskeri i hver blokk.

Vasketider reserveres på tavle i vaskeri. Reservert tid gjelder også utendørs tørkeplass.

Maskinene kan benyttes:

  • Hverdag 08:00-20:00 (tørkerom til 22:00).

  • Lørdag 09:00-17:00 (tørkerom til 18:00).

Det er ikke tillatt å bruke vaskeri eller utendørs tørkeplass på søndager eller offentlige høytidsdager.

Alle maskiner, vaskerom, ruller og tørkerom gjøres rent etter bruk.Vaskeriet skal ryddes og rengjøres etter bruk.

Det er ikke tillatt å vaske eller tørke tøy som tilhører andre enn borettslagets beboere.