Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

1958-1999

1999 oppgradering av UPC TV (tidligere Janco Kabel TV).

42 stk. av de eldste garasjeporter skiftes ut.

Asfaltering utført på P-PLASSER og de eldste garasjeanleggene, noe som medførte ekstra kostnader, da grunnen var meget dårlig (leire), samt oppmerking av parkeringsplassene.

Ny drenering ved blokk 4 pga. fukt i kjeller.

464 nye postkasser.

232 søppelluker forseglet.

35 trappeoppganger ferdigmalt, arbeidet ble sluttført i år 2000.

60 nye korktavler til oppslag i trappeoppgangene.

2 vaskerier ferdigmalt.

Dataovervåking av vaskeriene + fyringsanlegg ble sluttført i 2001.

Elysator installert i fyrhuset for rensing av radiator vannet.

Komplettering av utelys på garasjeanleggene + utskifting av ledninger/kabler.

Senking av tørkebås-snorer.

Gjennomgang av utleide og tomme frysebokser er gjennomført.

Dugnad med rydding av sportsrom, førte til bortkjøring av 16 containere.

1998 rehabilitering av 2 gavlvegger blokkene 2 og 3 Johan Hirsch vei.

1997 ble det fattet vedtak om oppgradering av vårt uteareal til 6 millioner.

Arbeidet ble påbegynt 14. april 1998 og sluttført mai 1999.

Arbeidet ble utført uten låneopptak.

Rehabilitering av gavlvegg blokk 4 Johan Hirsch vei.

1995 ble det vedtatt å rehabilitere det tekniske anlegget, kloakkrørene, verandaene, reparasjon og maling av veggene.

Rehabiliteringen ble startet opp 1996/1997.

Byggelånsramme 40.mill.

Arbeidet ble sluttført 1999.

1993 begynte betongen i de utvendige trappene våre å smuldre opp. Beboerne syntes de var glatte på vinteren og at saltingen trakk med seg mye skitt inn i oppgangene.

Nåværende trapper ble montert 1993.

10

1992 begynte de første blokkene å vise tegn på at det var brukt feil malingstype.

Styret valgte å pusse opp Johan Hirsch vei 1,3 og 5 (blokk 6).

Vannlekkasjer fra takene. Det ble lagt nye tak, og sprøytet 15 centimeter isolasjon mellom taket og det øverste elementet. Arbeidet ble av sluttet 1994.

1990/92 måtte fyringsanlegget oppgraderes. Vaktmesterne oppdaget at ca 2000 liter vann lekket ut fra rørsystemet i døgnet. Årsaken var at rørene var rustet i stykker. Hele ledningsnettet ble byttet med nye varmeisolerte rør, og ny elektrokjele. Dette gjør oss i stand til å velge mellom elektrisk kraft eller olje som energikilde. Fra 2001 gjøres dette automatisk til den pris som er gunstisk.

1989 var det inngangsdører som ble skiftet ut, og man monterte callingapparater.

1986/87 sto nye vinduer og balkongdører på dagsorden.

Borettslaget tok opp ett lån på 10 millioner for å få finansiert dette.

1986 ble det øvre garasjeanlegget i Emil Korsmos vei bygget. 73 garasjer ble oppført. Samme år tok borettslaget opp ett lån på 1,7 millioner kroner for å kjøpe tomten til borettslaget av Oslo kommune.

1958 flyttet de første beboerne inn og i 1960 ble borettslaget erklært ferdig. Leilighetene var romslige med god planløsning, teknisk moderne for den tids bygningsmasse. Bygningene var nye så det trengtes ikke annet enn vanlig vedlikehold helt frem til på 80-tallet, da behovet for større investeringer meldte seg.