Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

2000

25 av de resterende trappeoppganger er ferdigmalt.

Alle skilt på kjellerdørene i trappeoppgangen er utskiftet.

5 vaskerier ble pusset opp.

Avtrekksvifter er montert i alle vaskerier.

Tidsbrytere i vaskeriet.

Tidsbrytere i vaskeriet startet vi opplegg av høsten 1998 og ble sluttført 2000.

Vifte til tørkeskap går av kl. 22.00,

Lys går av kl. 23.00 på hverdager og kl. 14.00 på lørdager.

Varmevifte går da kun 4 timer om gangen. Viften må da settes på igjen for mer varme. Styret mener kostnaden ved en slik installasjon, blir en innsparing av strøm, mot tidligere da tørkeviftene kunne gå hele dagen, selv når det ikke var noen der.

Maling ble utført på alle kjellervinduene utvendig.

Det ble montert pipehatter på alle blokker - totalt 116 stk.

Det ble skiftet sand i alle kassene.

Diverse utomhus

Hekk beplantet ved den store lekeplassen Emil Korsmos vei mot parkeringsplassen for å skjerme bilene.

Hekkene ved garasjene mellom blokk 8 og 10 Emil Korsmos vei, og ved blokk 7 Johan Hirsch vei, er blitt fjernet.

Det er blitt lagt asfalt eller fylt igjen med jord der beplanting tidligere var.

Garasjeanlegget v/T-banen er det satt opp støttemur ut mot Emil Korsmos vei.

9 blokkgarasjer er oppgradert med nye porter, malt, samt at det er montert utelys ved alle blokkgarasjene.

Garasjene ved blokkene 0 i Manglebergveien og mellom blokkene 8-10 Emil Korsmos vei ble malt.

Gangveiene til Velferdsrom og Styrerom er asfaltert.

Borettslaget har mange trær, og for å vedlikeholde dette ble det fra 1998 og 2000, gjennomført en beskjæring annet hvert år. Beskjæring blir utført av firma Trepleie.

Beskjæring av beplanting rundt blokkene og øvrige beplanting.

Arbeidet ble utført av firma Kristian Sørby som hadde gjennomføringen av

utomhusrehabiliteringen 1998/99.

Soilrør

EM Teknikk AS videofilmet en del av borettslaget soilrør for å se hvor bra eller dårlige de var. Dette for å få en tilbakemelding på hvilken fremdriftsplan styret måtte ta.

EM Teknikk AS sin tilbakemelding var at våre rør var bra, men trengte en rengjøring.

Aktiv Rørinspeksjon fikk tilbudet med å påbegynne arbeidet med å spyle rørene i år 2001, men for å se hvilke problemer de ville støte på når de skulle begynne å spyle, ble prøvespyling av soilrørene i blokk 18 gjennomført. Arbeidet med spyling av rørene fortsetter i år 2002.

Velferdsrom, blokk 14 Emil Korsmos vei 22-24-26.

Styret søkte om midler fra OBOS miljøfond til Velferdsrommet.

Borettslaget var heldige og fikk tildelt kr 90.000,-.

Styret hadde bevilget kr 100.000,- til 40 års jubileum, men dette ble avlyst grunnet for dårlig oppslutning, beløpet ble overført til velferdsrommet.

Velferdsrommet ble ferdig før jul 2000 og var klart for utleie i 2001 for borettslagets beboere, takket være tildelte midler og dugnad fra medlemmene av Bo- og Miljø komité og styret ble Velferdsrommet ferdig.

Rommet er innredet til å ha selskap til 30 personer, med service, dekketøy etc.

Se nærmere informasjon på borettslagets Intern - Tv.

Fryseri blokk 16

Begge fryseriene var i bruk, men bare noen bokser i vært fryserom ble benyttet.

Alle beboerne ble kontaktet i –99 og 2000. Det var ikke flere som benyttet fryseriet, enn at man kunne flytte over alle brukerne til ett fryserom. I det andre er strøm avslått.

Informasjonstavler

Det er satt opp 2 informasjonstavler over borettslaget. En øverst ved Emil Korsmos vei/Plogveien og en Johan Hirsch vei/ Plogveien/ Emil Korsmos vei.

Vimpler

4 nye vimpler merket "Plogveien Borettslag" innkjøpt. Det er bare 3 år siden de første ble innkjøpt. De blir slitt når de henger ute i all slags vær.

Krakker og bord

Det er innkjøpt krakker og bord, disse er plassert etter ønske fra blokktillitsvalgtes lister fra 1999.

Dugnad

Det ble også dette året gjennomført dugnad.

Oppgradering av høyspent kabel fra 37 kv. til 142 kv. fra Tøyen / Abildsø

Borettslagene på Manglerud som er berørt av nevnte høyspent kabel samlet seg om å engasjerte advokatfirmaet NorLaw v/ adv. Thor Blomseth som saksbehandler for borettslagene.

Viken skulle påbegynne arbeidet juni 2000, arbeidet er ikke påbegynt.

Vårt mål er at ovennevnte høyspent kabel blir nedgravd.

Rehabilitering av blokkene 1995/96

Utfra det ble brukt fast fugemasse istedenfor elastisk under rehabiliteringen i skjøtene, oppdaget vi sprekker.

OBOS Prosjekt presenterte aldri for daværende byggekomitè at det var bedre å bruke elastisk masse, men tok avgjørelsen alene.

Utfra denne avgjørelse presenterte styret en økonomisk erstatning på kr 50.000,- som OBOS Prosjekt aksepterte