Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

2002

Radiatorkraner

Radiatorkraner i blokkene 18-7 er skiftet ut.Grunnen til utskiftningene var mange lekkasjer og at kranene var over 40 år gamle.

Vaskemaskiner

Det ble installert nye vaskemaskiner i blokk 3, Johan Hirsch vei 7-9-11 og blokk 13, Emil Korsmos vei 16-18-20.

Bad

19 bad er rehabilitert med membran, nye sluk og stoppekraner. Utgiften er betalt over driftsregnskapet.

Malerarbeider

Vinduene i blokkene 0-6 er malt utvendig.

6 vaskerier er pusset.

I fyrhuset er kontor og lagerrom pusset opp.

Fjerning av trær

"Skogen" rundt tørkebåsen blokk 17, Plogveien 9-11-13 er fjernet etter ønske fra beboerne.

Styrerommet

Inngangsdøren er blitt skiftet ut.

Flaggstang

På den store lekeplassen er ny flaggstang satt opp.