Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

2003

Radiatorkraner

Utskifting av radiatorkraner komplettert. Alle kraner er nå skiftet.

Vaskemaskiner

Det ble innkjøpt 14 nye vaskemaskiner fordelt følgende:

Johan Hirsch vei 4 blokk 7 1 maskin

Johan Hirsch vei 12 blokk 5 2 maskiner

Emil Korsmos vei 4 blokk 9 2 maskiner

Emil Korsmos vei 12 blokk 14 1 maskin

Plogveien 23 blokk 15 2 maskiner

Plogveien 19 blokk 16 2 maskiner

Plogveien 13 blokk 17 2 maskiner

Plogveien 7 blokk 18 2 maskiner

Bad

21 bad er rehabilitert med membran, nye sluk og stoppekraner.

Utgiften er betalt over driftsregnskapet.

Malerarbeider

Vinduene i blokkene 7 til 12 er malt utvendig.

Beskjæring av busker og beplanting

Beskjæring av trær er blitt utført av beboer Willy Thoresen.

Fresing av jord og beplanting ved blokkene 4 - 9 –12 –13 – 15 – 17, ble utført på dugnad av Bo- og Miljøkomiteen, samt flere hjelpere.

Drenskummer

Utskifting av 3 kloakk drenskummer ved blokk 13, grusplassen og Fyrhuset.

Varme / fjernvarme

Reparasjon av fyrkjeler.

Rensing av ringledninger og kontroll av oljetank.

Reparasjon av fjernvarme til Johan Hirsch vei 13.

Sprekkdannelser

Reparasjon av sprekkdannelser på fasaden verandaside blokkene 8 – 10 – 12.

Tjenesteleilighet

1 tjenesteleilighet er pusset opp.

Skilt

Det er nå satt opp blokknummer skilt på blokkene 0 – 18.

Ved bruk av håndverkere er dette viktig å ha.

Lysmaster

Det er satt opp 2 lysmaster på parkeringsplassen mellom blokk 8-18 og ved store lekeplassen.