Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

2004

Tomt

Tomt tilliggende Manglebergveien ble solgt til Utsyn Eiendom AS for kr. 4.500.000,-.

Spyling av rør

Arbeid med spyling / rensing av rør ble sluttført av Aktiv Rørinspeksjon for blokkene 4 til 17.

Maling av vinduer

Arbeid med maling av alle vinduer utvendig nå sluttført. De resterende blokkene fra 13 til 18 ble malt i 2004

Innkjøp av nye gressklippere

1 stor sitteklipper med oppsamler til gress og løv og 1 liten sitteklipper til gress.

Drenering

Ny drenering ble lagt ved blokkene 3 og 4.

Oppgradering av den store lekeplassen

Varmen fra rørene under plassen, tinte opp snø og is, disse ble derfor isolert.

Beskjæring av trær og busker

Beskjæring av trær ble utført av firma AB Trepleie og beskjæring av busker og hekker ved beboer Willy Thoresen.

Trefelling ved blokk 12 mot T-banen

Det felt en del trær ved enden av blokk 12

Det var slått inn spiker i trærne, derfor måtte de felles høyt oppe. Arbeidet vil bli sluttført i 2005.

Garasjeporter

Det ble montert 9 nye garasjeporter fordelt på blokkene 3, 6, og 7. Utskifting av garasjeporter er nå sluttført.

Tjenesteleilighet Johan Hirsch vei 17

Tjenesteleiligheten er pusset opp.

Vaskemaskiner

2 nye vaskemaskiner og 1 ble flyttet.

Manglebergveien 13 blokk 0 1 maskin

Plogveien 7 blokk 18 1 maskin

Emil Korsmos vei 1 blokk 8 1 maskin flyttet fra blokk 18

Kiøleromsvifter

Det er innkjøpt en ny kjøleromsvifte til Manglebergveien 13, blokk 0.

Bad

29 bad er rehabilitert med membran, nye sluk og stoppekraner. Utgiftene er betalt over driftsregnskapet.

Sykkelrom

I alle sykkelrom ble det satt opp kroker, slik at syklene kan henges. Det er nå bedre plass til barnevogner og sportsutstyr.

Vimpler

Det ble innkjøpt 3 nye vimpler til de små stengene.

Dugnad

Det ble i høst gjennomført dugnad/opprydding i kjellere og sportsrom.

20 containere ble bortkjørt.