Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

2005

Tomt

Salg av tomt Manglebergveien kr. 4.500.000,-

- utgifter vedr. salg som var blitt belastet driftsregnskap 376.099,-

Netto fortjeneste kr. 4.123.901,-

Salg av tjenesteleilighet

Salg av tjenesteleilighet Johan Hirsch vei 20 kr. 1.475.000,-

- omkostninger ved salg 89.939,-

Netto fortjeneste kr. 1.385.061,-

Sliping og maling av verandaer

Arbeidet ble påbegynt i blokk 18 Plogveien 5 -7 -9 og avsluttet ved blokk 15 Plogveien 23 - 25 - 27 - 29. 4 av 19 blokker er ferdig oppgradert.

Arbeidet vil fortsette i 2006/2007.

Lekeplassen Emil Korsmos vei

Banen ble rettet opp, asfaltert og kantsten ble lagt rundt banen. I tillegg ble det 2 nye overvannskummer. Om vinteren er det skøytebane på lekeplassen

Parkeringsplass øverst i Emil Korsmos vei.

Det ble utført en oppgradering av plassen som har vært etterlengtet. Innerst på plassen langs turveien er det lagt på et dekke under asfalten slik at man ved behov kan bygge garasjer direkte på det nåværende dekket. Plassen har blitt oppmerket og automatisk bom for innkjøring til betalende plasser. Det er satt opp nye lysmaster.

Skråning ned til blokk 12, Emil Korsmos vei 17 -19 - 21 -23

Skråningen ned til blokk 12 er nå planert og tilsådd med gress og blomsterfrø. Nedenfor skråningen er det blitt hugget mange trær. Det er nå planert, lagt på gress, heller og innkjøpt bord med sitteplass.

Fjerning av planter ved blokkene.

Ved blokkene 8 - 10 - 12 ble planter på verandasiden fjernet.

Dette ble gjort i samråd med blokktillitsvalgte fordi det var blitt mye ugress istedenfor planter.

For øvrig ble det også fjernet døde planter andre steder.

Alt anleggsarbeid utomhus er utført av firma Asfalt og Grønt.

Fyrhus med berederrom.

Varmeanlegget ble oppgradert med 5 stk. data undersentraler Vista fase 2. Ringside rørleggerbedrift utførte arbeidet.

Garasjer

Ny papp er lagt på garasjetakene v/ Manglebergveien mellom blokkene 0 -1.

Nye endevegger på garasjene mellom blokkene 0 - 1 og blokkene 10 - 12 Emil Korsmos vei. Samtlige endevegger er blitt malt.

Nye takrenner på deler av det store garasjeanlegget øverst i Emil Korsmos vei.

Lekeplassene

Det er skiftet sand i våre sandkasser.

Rensing av overvannskummer.

27 overvannskummer er blitt renset. Ved mye nedbør kan de flomme over og skape stor skade, derfor må de renses jevnlig.

Trappeoppganger

Div. reparasjoner utført på 19 trinn av våre terrazzotrapper.

Refylling av brannslokningsapparater

Andelseiernes brannslukningsapparater har blitt etterfylt som del av periodisk ettersyn.

Utskifting av vaskemaskiner

1 stor vaskemaskin til blokk 4 Johan Hirsch vei 16 - 18 - 20. 1 stor vaskemaskin til blokk 6 Johan Hirsch vei 1- 3 - 5.

Bad

15 bad er rehabilitert med membran, nye sluk og stoppekraner. Utgiftene er betalt over driftsregnskapet.

Boder

I blokk 12 ble det laget 4 boder av tidligere utleid kjellerrom.