Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

2007

Følgende arbeider er utført:

Fyringsanlegget er rehabilitert med ny oljekjel, gasskjel, gasstanker tilhørende utstyr.

Arbeidet for å sikre nedgraving av høyspentledningen over tomten vår har vært videreført – se egen oppsummering side 19.

5 nye parkeringsplasser er etablert i Manglebergveien.

Fotgjengerfelt i krysset Plogveien/Emil Korsmos vei er flyttet, ref vedtak på generalforsamlingen 2007

3 vidvinkelspeil er etablert, hhv 2 stk ved blokk 9 og 1 stk ved utkjørsel fra garasjene øverst i Emil Korsmos vei

Det er satt opp egen postkasse til Bo- og Miljøkomiteen ved styrerommet på forsiden av Emil Korsmos vei 16-20.

Det er kjøpt inn ny PC til kontormedarbeider.

Skråningen ved blokk 12 er oppgradert bla ved legging av bark og planting av prydbusker. Arbeidet er utført i regi av Bo- og Miljøkomiteen.

Beplantning og trær har blitt beskåret. Arbeidet er utført i samarbeid med Bo- og Miljøkomiteen.

Det er etablert avtale om digital-tv med Canal Digital, og alle andeler har fått utlevert en dekoder som skal følge leiligheten.

9 bad rehabilitert med membran, nye sluk og stoppekraner. Tilskuddet er betalt over driftsregnskapet.

3 fasadevinduer er skiftet.

Takvifte Johan Hirsch vei 15 er skiftet.

Varmtvannsbereder i Plogveien 7 er skiftet.

Sliping og maling av verandaer fortsatte. Arbeidet vil sluttføres i 2008.