Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

2008

Følgende arbeider er utført:

Ytterligere 122 m2 tomteareal ved Manglebergveien ble solgt til Oslo Kommune v/Omsorgsbygg ifm etablering av parkering til den kommende barnehagen. Brutto inntekt blir kr. 488.000,- I 2008 er inntektsført 10% innbetaling som forfalt ved signering av avtale.

Nye lysarmaturer i fyrhus (14 stk)

Ny Hako Hamster 780 V feiemaskin innkjøpt

Ny kjølekompressor til kjølerom i Emil Korsmos vei 9

2 nye vaskemaskiner til hhv blokk 2 (Johan Hirsch vei 15) og blokk 14 (Emil Korsmos vei 24)

4 nye utvendige stoppekraner ved hhv blokk 6, 8, 14 og ved fyrhus.

Ny PC og skjerm til fyrhuset

Sand i sandkasser skiftet ut med ny støtsand iht HMS-krav

2 kjellervinduer i hhv blokk 4 og 5 forblendet med tegl.

Nytt tak over balkong i 4 etg. Johan Hirsch vei 4.

17 baderom er rehabilitert med tilskudd fra borettslaget.

Alle kjellervinduer er malt utvendig

Nye røykvarslere er kjøpt inn og delt ut til andelseierne

Garasjer mellom blokk 10 og 12 i Emil Korsmos vei har fått ny taktekking

28 garasjer har fått nye ledd på porter og portene er malt.

Sliping og maling av verandaer er sluttført.

Beplantning og trær har blitt beskåret/felt. Arbeidet er utført i samarbeid med Bo- og Miljøkomiteen.

Felles dugnad med innleie av containere og bortkjøring av avfall.