Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

2009

Følgende arbeider er utført:

Alle garasjeanlegg er malt

Toalett og bad i fyrhuset er totalrehabilitert

Driftspersonalets kontor er malt.

Det er montert ny kjøkkenbenk i styrerommet.

Takrenner på blokk 2 og 8 er reparert

Alle vaskerier har fått nye låstavler

Innkjøp og distribusjon av nye røykvarslere

Vaskeriet i blokk 4 har fått ny varmrulle

Etablering av 4 stk nye boder i blokk 11.

Kontroll og nødvendig utbedring av utetrapper

Kontroll av lekeapparater

Innkjøp av ny traktor og motoriserte gressklippere via leasingavtale.

12 bad er totalrenovert med tilskudd fra borettslaget.

Arbeid med etablering av nytt avfallsanlegg ble startet opp.

Beplantning og trær har blitt beskåret/felt. Det ble også gjort arbeid med ny beplantning rundt to blokker samt øvrige utearealer. Arbeidet er utført i samarbeid med og i regi av Bo- og Miljøkomiteen.