Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 22 mai 2011

2010

Følgende arbeid er utført:

Ferdigstilling og tilpasning av nytt avfallssystem, inkl 2 nye avfallsbeholdere

Inspeksjon og rydding i alle sportsrom

Felles dugnad med innleie av containere og bortkjøring av avfall

Felling av syke trær ved garasjeanlegget i Emil Korsmos vei

Beskjæring av busker og felling av tre mot Lundlia borettslag

Skifte av varmtvannsbereder i blokk 18

Skifte av varmtvannsbereder i blokk 10

Malerarbeider i vaskeriene, vinduer samt ved nye vasketavler

Ny ståldør i fasade på bakside av blokk 17

Ny høytrykksspyler innkjøpt

Beplantning rundt blokkene har blitt beskåret. Arbeidet er utført i samarbeid med Bo- og Miljøkomiteen.

12 bad er totalrenovert med tilskudd fra borettslaget.