Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 18 apr 2014

2011

Følgende arbeid er utført:

Innkjøp av ny løvblåser

Ny radiatorpumpe blokk 8

Ny varmrulle blokk 16

Malt 17 stk garasjeporter

Tømt 2 stk overvannskummer mellom blokk 8 og 9

Reparert og tekket balkongtak Plogveien 19

8 bad er totalrenovert renovert iht våtromsnormen med tilskudd fra borettslaget

Kontrollert brannslokningsapparater i hele borettslaget. Utskifting av defekte apparater.

Kontroll og nødvendig utbedring av lekeapparater

Utplassering av containere for miljøfarlig avfall i samarbeid med Renovasjonsetaten

Beplantning rundt blokkene har blitt beskåret. Arbeidet er utført i samarbeid med Bo- og Miljøkomiteen.

Etablert nettsider for borettslaget – www.plogveien.no

Inngått samarbeidsavtale med «Oppussingskameratene» - komplette tjenester innen alt av oppussing og renovering av leiligheter til rabatterte priser.