Endret: 20 okt 2016     Opprettet: 18 apr 2014

2012

Følgende arbeid er utført:

Fyrhuset ble pusset opp – nye vinduer og utvendig maling samt maling av kontorgulv. Deler av taket samt takrenner ble også reparert.

Takrenner på deler av garasjeanlegg i Emil Korsmos vei skiftet.

1 stk nytt fotballmål til lekeplassen innkjøpt.

Avtrekksvifter fra tørkerom på tak rengjort

Oljetanken ved fyrhuset er gravet opp og skiftet pga sprekkdannelser.

Reparasjon av taktekking på blokk 12

Ny sentrifuge til vaskeri i blokk 11

Rengjøring og service av 12 stk avfallsbrønner for restavfall

Rydding og tømming av alle sportsrom og fellesrom for avfall og gjensatte eiendeler

10 bad er totalrenovert renovert iht våtromsnormen med tilskudd fra borettslaget

1 stk vindu i leilighet skiftet, Plogveien 17 og Johan Hirsch vei 14

Diverse trær, frukttrær og beplantning rundt blokkene har blitt beskåret.

Utvidet avfallsanlegget med ytterligere 1 avfallsbrønn for restavfall ved Johan Hirsch vei 6

Innkasthus på glass/metallcontainer ved fyrhuset skiftet

Lagt ny underbygning og asfalt foran garasjeanlegget i Emil Korsmos vei

Inngått avtale med Norsk Brannvern om årlig inspeksjon av brannvernutstyr i borettslaget.