20 okt 2016

2014

Følgende arbeid er utført

 • Taktekkingen på alle blokker er kontrollert og ved behov reparert
 • Balkongtak Emil Korsmos vei 3 skiftet
 • 18 stk balkonggulv og balkongtak er reparert
 • Begge lekeplasser er totalrenovert
 • 4 ladestasjoner for el-biler er etablert på den store p-plassen i Emil Korsmos vei.
 • 38 stk fasadevinduer er malt
 • Ny hovedpumpe er montert i fyrhus
 • 33 nye entrédører er levert og montert for andelseiers regning. Borettslaget har tilbudt avbetalingsordning for dem som har ønsket.
 • Det er gjennomføring spyling og TV-kontroll av avløpsrør i 3 blokker
 • Ny kjølemotor til kjølerom i blokk 4, Johan Hirsch vei 18
 • Driftspersonalets kontor i fyrhuset er malt opp.
 • Reparasjon av 3 stk utvendige trapper
 • Årlig kontroll av garasjeporter
 • Årlig kontroll av brannsikkerhet av Norsk Brannvern
 • Montert rømningsskilt i kjellerkorridorer
 • Malt trafostasjoner utvendig
 • Malt endevegger garasjeanlegg ved Emil Korsmos vei 7-9
 • Reparert støttemur i krysset Plogveien/Johan Hirsch vei etter utglidning
 • Ny vaskemaskin til vaskeriet i Emil Korsmos vei 12
 • 6 bad er renovert i henhold til våtromsnormen med tilskudd fra borettslaget
 • Beplantning langs blokkene er sprøytet mot ugress 2 ganger, og luket for ugress 1 gang.
 • Rydding og tømming av alle sportsrom og fellesrom for avfall og gjensatte eiendeler
 • Re-oppmerking av p-plasser etter behov
 • Reparasjon av slitt og ødelagt asfalt etter behov
 • Gamle og misvisende skilt om parkering i borettslaget er fjernet
 • Alle gulv i kjellerganger rengjort. Avtale om årlig renhold er inngått.
 • Nye vimpler til flaggstengene bestilt