20 okt 2016

2015

Følgende arbeid er utført

 • 41 stk fasadevinduer ble malt og 10 stk fasadevinduer ble skiftet
 • 20 stk garasjeporter ble malt – alle porter fikk årlig service
 • Lekkasje i utvendig vannledning ved Johan Hirsch’ vei 1 ble reparert
 • Diverse kantstein, utvendige trappegelendre og sykkelstativer ble utbedret
 • Utvendig stenderverk i garasjeanlegget i Emil Korsmos vei / Plogveien ble skiftet og malt opp
 • Årlig kontroll av brannsikkerhet av Norsk Brannvern
 • Varmtvannsbereder i blokk 11 ble skiftet ut
 • Ny hovedsirkulasjonspumpe for sentralfyringen (1 av 2) ble skiftet
 • Spyling og kontroll av avløpsrør ble startet opp – gjennomført i 10 av 19 blokker
 • Inngikk avtale med P-Service AS om skilting og kontroll av borettslagets parkeringsregelverk
 • Utvendig oppussing av trafohus
 • Etablering av fibernettverk for TV og Internett – levert av GET/Nettpartner
 • Fjerning av gamle TV-kabler på/mellom/over tak og blokker
 • Maling av kjellerganger og sportsrom i blokk nr. 11
 • Fartsdemper i gangvei foran blokk nr. 7
 • 6 bad er renovert i henhold til våtromsnormen med tilskudd fra borettslaget