Endret: 27 jan 2020     Opprettet: 22 okt 2019

Ekstraordinær generalforsamling

13 november Ryenstubben 2 starter kl. 18.00

Ekstraordinær generalforsamling onsdag 13. november

 

Onsdag 13. november, kl. 18:00 i Ryenstubben 2, vil det bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling for å fatte vedtak om rehabiliteringstiltak i Plogveien Borettslag.

 

Det er flere tiltak vi må gjennomføre, noen tiltak vi bør gjennomføre og andre tiltak vi kan gjennomføre

Hvilke rehabiliteringstiltak vi skal gjennomføre er DU med på å beslutte!

En formell innkallelse som inkluderer styrets innstilling vil distribueres i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen.

For mer informasjon om rehabiliteringstiltakene oppfordrer vi alle til å delta på informasjonsmøtet 23. oktober kl. 18:00 i Ryenstubben 2.

Med vennlig hilsen

for Styret, 0171

Siri Trøan Rensmoen Kontormedarbeider

_________________________________________

Styrekontoret: tlf: 22 27 79 34 Driftspersonalet: tlf: 22 26 42 29

E-post: post@plogveien.no / drift@plogveien.no

Nettsider: www.plogveien.no

Facebook: Plogveien Borettslag

_________________________________________