Endret: 24 sep 2019     Opprettet: 21 mai 2019

Informasjonsmøte 22 mai

Informasjonsmøte om rehabilitering av borettslaget

 

Vi minner om informasjonsmøtet angående rehabilitering 22 mai 2019. Møtet holdes i Ryenstubben 2 og starter kl 18.00.

 

Dette informasjonsmøte har fokus på alternative bygningsmessige løsninger med tilhørende kostnadsestimater fordelt på: MÅ / BØR / KAN

 

Vi har opprettet en egen fane på hjemmesiden vår og vil legge ut all informasjon for rehabilitering der. Der ligger også presentasjonen som skal være til møtet 22 mai.

 

 

Med vennlig hilsen

for Styret

0171

__________________________________________
Siri Trøan Rensmoen 

Kontormedarbeider


Styrekontoret: tlf: 22 27 79 34
Driftspersonalet: tlf: 22 26 42 29

E-post: post@plogveien.no / drift@plogveien.no 

Nettsider: www.plogveien.no 
___________________________________________