Endret: 23 okt 2019     Opprettet: 13 feb 2019

Møtedatoer

Neste informasjonsmøte:

23 oktober 2019; informasjonsmøte holdes i Ryenstubben 2 og starter kl 18.00

Møtene vil inneholde mer konkret informasjon og vil være ulike. Hva som skal gås igjennom på hvert møte kommer det mer informasjon om når møtedato nærmer seg.

Møtedatoer som har vært:

25 oktober 2018 - første informasjonsmøte angående rehabilitering

19 mars 2019 - informasjonsmøte som tok for seg BYGG- delen av rehabiliteringen

2 april 2019 - informasjonsmøte som tok for seg VVS- delen av rehabiliteringen

22 mai 2019