Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Protokoll kan leses her