15 apr 2019

Rapport Multiconsult

Sammendrag av den tverrfaglige tilstandsrapporten Multiconsult utførte i løpet av 2017

I løpet av 2017 utarbeidet rådgivningsselskapet Multiconsult en tverrfaglig tilstandsrapport av Plogveien Borettslag på oppdrag fra styret. Rapporten er i sin helhet videreført til Obos Prosjekt, og danner sammen med den veiledning borettslaget mottar direkte fra Obos Prosjekt det sentrale grunnlaget for å definere et omfang av den kommende rehabiliteringen.

Rapporten fra Multiconsult omfatter all bygningsmessige og tekniske aspekter, og utgjør i sin helhet mer enn 150 sider. Etter å ha rådført oss med Obos har vi kommet frem til å ikke legge dette ut i sin helhet, da det er ikke praksis at dokumentasjon i et slikt omfang distribueres i boligselskapene. Det som derimot er enklere å distribuere og å sette seg inn i er  sammendraget av rapporten, som styret da har besluttet å gjøre tilgjengelig for alle.

Trykk HER for sammendrag.

 

Med vennlig hilsen

Styret

0171 Plogveien Borettslag