7 jan 2021

Rehabilitering – infoskriv nr. 10 – januar 2021

Denne informasjonen er også tilgjengelig på vibbo.no, og deles ut i alle postkassene fredag 8.1.2021.

1. PLIKTIG INSTALLASJON AV BRANNSIKRE ENTREDØRER

Som del av de bygningsmessige arbeider skal alle entredører som ikke er brannsikre skiftes ut med nye dører. Dette er et tiltak for å bedre brannsikkerheten i blokkene, og skal sikre at en eventuell brann i en andel ikke sprer seg videre i bygget. En brannsikker entredør skal også sikre mot at en eventuell brann ikke trenger inn i en andel. Derfor ble det vedtatt som del av rehabiliteringen at entredører som ikke har godkjent brannmotstand skal skiftes ut.


2. HAR DU EN BRANNSIKKER ENTREDØR?

Alle dører som har en godkjent brannmotstand er merket med et godkjenningsskilt. Skiltet står på dørkanten, og vil typisk se ut som på bildet under. Brannmotstanden er oppgitt som B30, som betyr at døren skal motstå brann i minst 30 minutter. Er du usikker på om din andel har en brannsikker dør, kan du enkelt kontrollere dette ved å se om det er montert et godkjenningsskilt. Byggentreprenøren DVS vil uansett kontrollere alle entredører, og de dørene som ikke har godkjenning vil bli skiftet ut.

Se illustrasjon av godkjenningsskilt – NS/Norsk Standard – B30 – brannmotstand 30 minutter i vedlagte PDF nederst.3. KOSTNAD FOR UTSKIFTING AV ENTREDØR

Borettslaget har tidligere hatt kampanjer for utskifting av entredører. Da har borettslaget gjort felles bestilling etter påmelding fra andelseiere. Det har gitt lavere priser enn om andelseier skulle kjøpt ny dør i egen regi. I disse kampanjene har den enkelte andelseier betalt for ny entredør direkte. Det har vært åpning for å betale hele beløpet i ett, eller å benytte en rentefri avbetaling fordelt over månedlige innbetalinger over 1 – et – år.

Det vil i januar måned gå ut eget skriv med mer detaljert informasjon til de andelseiere som allerede er registrert med entredør som krever utskifting.

Med vennlig hilsen
for Styret

Thomas Hammer Tveit
styreleder


se PDF her