Endret: 26 nov 2020     Opprettet: 24 nov 2020

Rehabilitering – infoskriv nr. 6 – november 2020

– ofte stilte spørsmål – VVS og baderom

Hvor finner jeg framdriftsplanen for prosjektet/når skal det arbeides på min blokk?

Det er laget en framdriftsplan som viser byggeperioder for hver enkelt blokk på www.vibbo.no og på borettslagets nettsider www.plogveien.no/rehabilitering.

 

Hvor og når får jeg informasjon om VVS- og baderomsarbeidene?

Alle andelseiere blir innkalt til et eget info-møte om VVS- og baderomsarbeider. Disse møtene arrangeres gjerne for 2-4 blokker av gangen ettersom hva Covid-regelverket tillater. På dette møtet gjennomgås det som skal skje, og alle får anledning til å stille spørsmål. Derfor er det viktig at alle deltar på sitt infomøte. Det er nå avholdt info-møter for blokk 4-10. Neste info-møte, som antatt vil bli for blokk 11-13, er planlagt i januar 2021. Egen innkalling kommer.

 

Hva er en «beboermappe» for VVS-arbeidene?

Entreprenøren SANSBYGG har laget en egen beboermappe for VVS-arbeidene. I mappen finner du veldig mye av det du trenger å vite om arbeidene i din bolig, samt hvem du kan kontakte om du har spørsmål. Mappen inneholder også en detaljert framdriftsplan for arbeidene i Din bolig, og viktige datoer hvor du MÅ være til stede (eller avtale med en nabo eller andre), slik at entreprenøren får nødvendig tilkomst. Beboermappen deles ut på info-møtet – LES DEN!

 

Hvor land tid tar arbeidene med mitt bad?

Arbeidene på ditt bad tar totalt 5 uker. (4 uker produksjon og 1 uke til kontroll/utbedring). Etter 4 uker har en igjen et funksjonelt bad, men at det kan stå igjen litt småting som blir utbedret i uke 5.

 

Kan jeg bo hjemme mens arbeidene pågår?

Du kan bo hjemme, men det er ikke å anbefale. Boligen er uten vann i uke 1 og 2, og da pågår bl.a. rivearbeider som medfører mye støy og støv. Det blir satt opp provisorisk toalett og dusj i nærheten av din bolig, som kan benyttes i byggeperioden. Det anbefales likevel å flytte ut av boligen i hele eller deler av byggeperioden.

 

Hva er inkludert i baderomspakken som leveres i prosjektet?

Det som er inkludert er fliser, termostatstyrte varmekabler, vegghengt toalett, 4 spotlights m/dimmer, opplegg til vaskemaskin og tørketrommel med 2 nye strømkurser inn på badet. Det er forutsatt at eksisterende baderomsmøbler (vask/underskap/dusj mv) de- og remonteres hvis dette er mulig. Hvis ikke kan ny baderomsinnredning bestilles fra entreprenøren til rabatterte priser. Man kan også velge å kjøpe egen baderomsinnredning og montere denne selv. Det står mye informasjon om dette i Beboermappen – LES DENNE.

 

Hvorfor er ikke mer innredning inkludert i baderomspakken?

Innholdet i «vår» baderomspakke er på et helt vanlig nivå, slik det normalt beskrives av OBOS, USBL osv. i slike prosjekter. En normal og nøktern baderomspakke holder prosjektkostnaden nede, og dermed også felleskostnadene som skal betale for prosjektet. De som ønsker å beholde sin innredning, vil på denne måten ikke på påtvunget å bytte innredning – eller være med på å betale for andres innredning via felleskostnadene.

 

Kan jeg utvide badet mitt som del av prosjektet?

Ja. Entreprenøren SANSBYGG har en fast pris for utvidelse av bad med 70 cm. På denne måten får man plass til vaskesøyle med vaskemaskin og tørketrommel mellom toalettsøyle og vegg mot entre. Mer informasjon får du på info-møte og i Beboermappen.

 

Jeg vet ikke hvordan jeg vil at badet mitt skal bli – kan jeg få hjelp?

Ja. Entreprenøren SANSBYGG har satt opp en utstilling av utstyr og materialer ved blokk 18 (Plogveien 5) Du kan også besøke utstillingene til leverandørene av flis og baderomsmøbler for inspirasjon og veiledning. I tillegg kan du avtale et eget bestillermøte med rådgiver fra SANSBYGG. Les mer om dette i Beboermappen du får delt ut på ditt informasjonsmøte.

 

Jeg synes badet mitt er fint som det er – kan det beholdes?

Noe av det viktigste som skal gjøres i VVS-prosjektet er å installere nye vann- og avløpsstammer (Disse skal byttes i fra kjeller og opp til øverste leilighet). De nye vann- og avløpsstammene plasseres inne i badet i samme innkassing som til vegghengt klosett og fordelerskapet, slik at de er tilgjengelig for framtidig inspeksjon og reparasjon. Det vil da bli boret hull i alle gulv for å gi plass til de nye rørstammene. Det betyr dessverre at ingen bad i praksis kan bevares. Har du ytterligere spørsmål om dette, ta kontakt med entreprenør og byggeleder på forbefaring som avholdes i alle boliger før oppstart av arbeider. Mer informasjon om forbefaring får du på info-møte og i Beboer-mappe.

 

Jeg har nylig pusset opp badet mitt – er disse pengene bortkastet?

Nei. Generalforsamlingen i november 2019 vedtok en erstatningsordning for bad som er pusset opp i perioden 01/01-2014 – 31/12-2018. Les mer om dette på www.plogveien.no/rehabilitering. Har du flere spørsmål, ta kontakt med byggeleder på forbefaringen av din bolig.

 

Henvendelser til entreprenøren

Det er mange som henvender seg til Sansbygg sine representanter med spørsmål – og det er det full anledning til. Vi må likevel be om at slike henvendelser gjøres innenfor vanlig arbeidstid og ikke på kveldstid eller i helger.

 

Spørsmål til innhold og omfang av VVS-rehabiliteringen kan rettes til styret via post@plogveien.no. Veldig mange av spørsmålene vi mottar blir besvart på info-møtene og står omtalt i Beboermappen som alle mottar på sitt infomøte. Derfor – møt opp på ditt infomøte og les Beboermappen!

 

Med vennlig hilsen

for Styret

 

Thomas Hammer Tveit

styreleder

 

her