9 des 2020

Rehabilitering – infoskriv nr. 8 – desember 2020

Ofte stilte spørsmål - bygningsmessige arbeider

1. Hvor finner jeg framdriftsplanen for prosjektet/når skal det arbeides på min blokk?

Det er laget en framdriftsplan som viser byggeperioder for hver enkelt blokk på www.vibbo.no og på borettslagets nettsider www.plogveien.no/rehabilitering.

2. Hvor lenge varer byggearbeidene pr. blokk?

Byggearbeidene på hver blokk tar ca. 3 måneder fra start til slutt. Blokken er i denne perioden pakket inn i stillas og sikringsduk. Det blir dermed redusert utsyn og lysinnslipp i byggeperioden. Duken er såpass tett fordi den er av et brannhemmende materiale. Støy fra stillas og duk må forventes – særlig når det blåser litt.

3. Hva må jeg gjøre før stillaset settes opp rundt min blokk?

Alle blokker blir varslet før stillas blir satt opp. Før stillaset settes opp må balkongen ryddes. Det omfatter alt som henger utvendig på balkongveggene, alle møbler, tepper, blomsterkasser, plattinger, paraboler, frysere osv. Innglassing må være helt åpen. Balkongen MÅ være fullstendig ryddet for at håndverkerne skal kunne arbeide trygt og effektiv. Gjenstander som ikke er fjernet fra balkongen og balkongveggene før arbeidene starter, vil bli fjernet av entreprenøren uten ytterligere varsler. Eventuelle kostnader for denne ryddingen vil bli belastet andelseier.

4. Hva må jeg rydde inne i boligen?

Det må også ryddes inne i boligen før de bygningsmessige arbeidene starter. Pyntegjenstander og bilder mv. må fjernes fra blomsterbrett og yttervegg inne i leiligheten, forbi vibrasjoner i veggene i forbindelse med utvendig arbeid i verste fall kan medføre at gjenstander ramler ned. Gjenstander som ikke er ryddet vekk, og dermed kan skades som følge av arbeidet med ytterveggene, er andelseiers ansvar. Entreprenør eller borettslag vil ikke dekke slike skader.

5. Blir det støv og rot som følge av arbeidet med skifte av vinduer etc?

Ja! Entreprenøren deler ut en plastrull du kan bruke til å dekke til møbler og elektrisk utstyr. Entreprenøren dekker til sine arbeidsområder. Det er likevel sterkt å anbefale at du selv rydder vekk og dekker til så mye som mulig i forkant av arbeidene. Da blir det lettere for deg å rengjøre og rydde tilbake etter at arbeidene er ferdige.

6. Bruk av entreprenørens avfallscontainere

Avfallsconteinere utplassert av entreprenørene skal ikke benyttes av beboerne. Myndighetene har satt særlige krav til kildesortering av bygningsavfall, og avfall fra andelene kan ikke blandes inn i dette. Misbruk av entreprenørens containere vil medføre rydding og sortering for andelseiers kostnad. Husk at vi alle kan levere avfall kostnadsfritt til gjenvinningsstasjonen på Ryen.

7. HMS-tiltak under gjennomføring av bygningsarbeider

a) Balkongdøren blir fysisk sperret i byggetiden av hensyn til beboernes sikkerhet. Dette skjer i henhold til gjeldende lovverk innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Balkongen kan brukes som normalt etter at stillaset på blokken er revet.

b) Hold lufteventiler lukket på hverdager i arbeidstiden mellom kl. 07:00 – 19:00.

c) Hold vinduer lukket også utenom entreprenørens arbeidstid, fordi leiligheten lettere kan bli tilgjengelig for uvedkommende etter at stillasene er montert.

d) Hold barn unna stillaser, avfallscontainere, maskiner og utstyr under hele byggeperioden, grunnet faren for uhell og skader.

8. Varsel om vindusoppmåling

I forkant av vindusutskifting blir alle boliger kontrollert av entreprenøren. Egne varsler gis til den enkelte bolig ca. 2 uker i forkant. Andelseier plikter å gi entreprenøren adgang til denne kontrollen, og må eventuelt avtale med nabo eller andre slik at tilgang blir gitt. Rydd unna slik at entreprenøren kommer inntil vinduene på innsiden.

9. Hvorfor kontrolleres vinduer i forkant av utskifting?

Alle boliger kontrolleres for å sjekke at entreprenøren kan gjennomføre arbeidene som planlagt, og for å se om andelseier har gjort endringer i boligen som krever særlige forberedelser.

10. Gjennomføring av vindusutskifting – demontering av elektrisk utstyr rundt vinduer

Før vindusbytte gjennomføres kommer en elektriker som demonterer lysbryteren til utelampen på balkongen. Bryteren sitter normalt på karmen/listen på stuevinduet. I tillegg demonteres utelampen og den utvendige stikkontakten. Borettslaget dekker kostnader for de- og remontering av bryter til utelampe, utelampe og utvendig stikkontakt. Annet elektrisk utstyr som er montert på/ved vinduer må også demonteres. Alt utstyr som er montert i regi av andelseier demonteres for andelseiers regning.

11. Hvor lang tid tar selve vindusutskiftingen?

Skifte av vinduer i den enkelte bolig tar 1-2 dager. Generelt varsel om tid for vindusbytte kommer når stillas settes opp rundt din blokk. Varsel om konkret dato for bytting av vinduer får du minimum 2-3 dager før. Det er da viktig å rydde for å gi entreprenøren tilstrekkelig adkomst. Alt av hengende lamper i vinduer, gardinoppheng og persienner etc. må fjernes. Blomsterbrett under stuevindu er ikke med som en generell leveranse i prosjektet. Dersom du har blomsterbrett og ønsker å beholde dette, må du selv demontere blomsterbrettet i forkant og sette det opp igjen etterpå.

12. Hvorfor blir det små sår etter at belistningen rundt vinduer er skiftet?

Den eksisterende belistningen rundt vinduene våre er ikke tidsmessig eller av god håndverksmessige kvalitet. Det som er normalt er at belistning er gjæret, det vil si at listene skråskjæres i hjørnene. Det er denne løsningen som derfor blir levert ved rehabiliteringen. Det fører til at det i enkelte hjørner rundt vinduene blir synlige sår på veggene. Vindusbelistningen skal vare i ca. 30 år, og da mener både entreprenør og styret at det må leveres god håndverksmessig kvalitet. Vi har 464 andeler og dermed bortimot 464 varianter av innvendig maling, tapet og annet. Det er dermed ikke mulig for entreprenøren å utbedre slik sår uten å bruke mye tid og svært mye ressurser. Derfor blir det opptil den enkelte andelseier å utbedre disse sårene i den grad det oppfattes nødvendig.

13. De nye listene har synlige spikerslag. Gjøres noe med dette?

De nye vinduslistene monteres med spikerpistol hvor det blir små synlige merker etter hver spiker. Det skal spikres i et ordnet og jevnt mønster. Dersom du ikke ønsker at disse spikerslagene skal være synlige må du selv male over dem. Det er ikke en del av prosjektleveransen.

14. Jeg har pusset opp og laget vindussmyg uten lister. Hva blir løsningen for meg?

Veldig mange andeler er pusset opp, og det er laget mange varianter også av løsninger rundt vinduer. Det kan gjelde nytt listverk, glatte smyg uten listverk, innbygging av radiatorer osv. I prosjektet leveres nye vinduer med ny gjæret belistning som en standard løsning. Dersom du ønsker en annen løsning, må dette avklares med entreprenøren når de kommer på kontrollbefaring i forkant av vindusutskiftingen. Dersom dette medfører ekstra kostnad, må det dekkes av andelseieren.

15. Hvordan skal jeg behandle og rengjøre de nye vinduene?

Entreprenøren leverer FDV-dokumentasjon (beskrivelse av hvordan vinduene skal opereres og vedlikeholdes) i form av en egen brosjyre. Denne brosjyren ligger tilgjengelige på Vibbo. Ved behov, ta kontakt med driftspersonalet eller kontoret, så kan du få tak brosjyren via dem.

16. Når blir inngangspartier, oppganger og utvendige trapper ferdige?

Det arbeides nå med å avklare alle løsninger knyttet til inngangsdører, lås & beslag, porttelefon, utvendige trapper, belysning osv. Nye overflater i oppganger, nye inngangsdører osv. kommer gjerne ferdig etter at alle de tyngre oppgavene til Bygg og VVS er utført. Ferdigstilling av inngangspartier osv. vil typisk starte til våren 2021.

17. Skal kjellervinduene også byttes?

Ja. Dette arbeidet brukes som en buffer, og utføres innimellom andre oppgaver. Vinduene blir skiftet før grunnmuren skal males. Ved behov for adgang til boder for skifte av kjellervinduer blir det satt opp oppslag.

18. Gassbeholder på balkong

Dersom du sitter med gassbeholder på terrassen, må denne fjernes før rehabilitering. Det er ikke lov til å oppbevare denne i kjeller eller garasje. Gassbeholderen kan leveres til vaktmester i Fyrhuset for oppbevaring. Den må merkes med navn, adresse og telefonnummer.

19. Ved skade på fiberkabel på balkong

Dersom det skulle oppstå skade på kabel grunnet rehabilitering må beboer selv ta kontakt med Telia for å avtale tid for reparasjon. Gå inn på www.telia.no/kontakt og send varsel via e-post med kopi til varamedlem i styret Brit Hagelund - brit.hagelund@gmail.com. Husk å skrive ditt tlf.nr. i henvendelsen til Telia, så vil de ta kontakt for å avtale tid for reparasjon. Borettslaget vil dekke kostnaden for reparasjonen. Merk at dette kun gjelder skade er forårsaket av rehabiliteringen. Alle andre henvendelser går til Telia som vanlig.

20. Henvendelser til entreprenøren

Det er mange som henvender seg til DVS sine representanter med spørsmål – og det er det full anledning til. Vi må likevel be om at slike henvendelser gjøres innenfor vanlig arbeidstid og ikke på kveldstid eller i helger. Spørsmål til innhold og omfang av bygg-rehabiliteringen kan rettes til styret via post@plogveien.no. Veldig mange av spørsmålene vi mottar blir besvart på info-møtene for VVS-arbeider, hvor vi også informerer om de bygningsmessige arbeidene.

Derfor – møt opp på ditt infomøte.

Med vennlig hilsen

for Styret

Thomas Hammer Tveit

styreleder
- for PDF klikk her