23 des 2020

Rehabilitering – infoskriv nr. 9 – desember 2020

Oppsummering rehabilitering 2020

Da er det ikke lenge til jul- og nyttårsfeiring står for døren, og et svært aktivt år for borettslaget går mot slutten. Siden oppstarten i august har 5 blokker fått nye rørføringer og 90 baderom har blitt rehabilitert. 3 blokker har blitt oppgradert bygningsmessig og ytterligere 2 blokker er påbegynt. På disse blokkene gjenstår fortsatt inngangspartier, oppganger, behandling av grunnmur og litt annet. Denne delen av arbeidene starter på ettervinteren.

 

Framdriften har i det store og hele fulgt den opprinnelige planen – som ligger tilgjengelig på www.vibbo.no. Typisk nok har arbeidene i startfasen vært mer tidkrevende, da entreprenørene har en innkjøringsprosess i alle slike prosjekter. Arbeider med nye rørledninger i kjellere har tatt mer tid enn planlagt, og ferdigstillingen av dette har prioritet på nyåret.

 

Styret er opptatt av entreprenørene leverer riktig kvalitet på arbeidene, og derfor er USBL Prosjekt engasjert som prosjekt- og byggeledelse. De følger opp arbeidene på våre vegne. Jevnt over ser vi at det leveres god kvalitet av begge entreprenører, noe som byggeledelsen vår bekrefter. Samtidig er det slik at avvik oppstår, noe som selvfølgelig er uheldig. Når feil eller avvik oppstår, skal entreprenøren utbedre disse i egen regi. Ved behov vil byggeleder følge opp at arbeidene til slutt får rett kvalitet. Noen ganger tar retting av feil lenger tid enn ønskelig, men alle kan være trygge på at oppfølging av kvalitet har høyt fokus fra både entreprenør, byggeledelse og oss i styret.

 

Styret vil benytte anledningen til å takke for godt engasjement fra våre andelseiere. Så langt er det registrert mer enn 300 henvendelser med spørsmål om alt mulig. Styre, byggeledelse, kontormedarbeider Klaus og driftspersonalet vårt bidrar alle til å svare opp disse. Vi ber om forståelse for at spørsmål fra andelseiere hvor det pågår arbeid blir prioritert.

 

Arbeidene starter opp igjen i januar etter en jule- og nyttårspause, og vil fortsette med full styrke gjennom 2021 og inn i 2022.

 

 

Med vennlig hilsen

for Styret

 

Thomas Hammer Tveit

styreleder

 

for PDF klikk her